Mục tiêu chính của phòng thí nghiệm tinh gọn

Phòng thí nghiệm tinh gọn tập trung vào việc cung cấp kết quả theo cách hiệu quả nhất, về chi phí và/hoặc tốc độ, bằng việc sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhất. Mục tiêu chính phòng thí nghiệm tinh gọn là giúp cải thiện hiệu quả kinh tế của một tổ chức.

Mục tiêu chính của phòng thí nghiệm tinh gọn

1. Mục tiêu phòng thí nghiệm tinh gọn là tối ưu hóa quy trình.

Mục đích là nhằm loại bỏ các bước gây lãng phí thời gian trong quy trình làm việc.
Mục tiêu chính của phòng thí nghiệm tinh gọn không phải là làm cho nhân viên trở nên dư thừa hay vận hành phòng thí nghiệm với ít nhân viên hơn.

2. Có thể áp dụng phương pháp tinh gọn cho mọi tổ chức, dù lớn hay nhỏ.

Các nguyên tắc tinh gọn có thể mang lại những cải tiến đáng kể trong phòng thí nghiệm: quy trình đơn giản; giảm thời gian chờ hàng; và tăng năng suất cho phòng thí nghiệm. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người!

3. Có thể áp dụng các phương pháp và công cụ tinh gọn một cách hiệu quả cho bất kỳ phòng thí nghiệm mới hoặc hiện tại nào

Phòng thí nghiệm tinh gọn rất hiệu quả khi áp dụng vào giai đoạn thiết kế và xây dựng nội thất ghế, tủ đựng hóa chất, tủ hút khí độc, bàn thí nghiệm các thiết bị của một phòng thí nghiệm mới. Tuy nhiên, nó có giá trị ngang nhau khi được áp dụng để cải tiến quy trình công việc và các quy trình hiện tại trong một phòng thí nghiệm đã được thiết lập.

Chia sẻ:
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 0987281007