Bàn thí nghiệm cho phòng thí nghiệm tinh gọn

Phòng thí nghiệm tinh gọn là một phương pháp quản lý và tổ chức bắt nguồn từ các nguyên tắc sản xuất tinh gọn – về cơ bản, điều khiển sự tối ưu hóa quy trình. Phòng thí nghiệm tinh gọn tập trung vào việc cung cấp kết quả theo cách hiệu quả nhất, về chi phí và/hoặc tốc độ, bằng việc sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhất.

Bàn thí nghiệm cho phòng thí nghiệm tinh gọn

Lợi ích của phương pháp phòng thí nghiệm tinh gọn

Những lợi ích tiềm ẩn của việc thực hiện và duy trì phương pháp phòng thí nghiệm tinh gọn hiệu quả là:

Các quy trình trong phòng thí nghiệm được xác định, cấu trúc và kiểm soát tốt hơn

  • Mang lại hiệu suất có thể dự đoán và đồng nhất hơn cho phòng thí nghiệm
  • Hiểu rõ công suất của phòng thí nghiệm và các yêu cầu về nguồn lực
  • Năng suất và hiệu quả tăng đáng kể
  • Giảm thời gian chờ hàng
  • Giảm chi phí
  • Giảm mức công việc đang thực hiện (WIP)
  • Cải thiện khả năng đúng ngay lần đầu tiên (RFT)
  • Hỗ trợ tốt hơn cho nhân viên phòng thí nghiệm
  • Văn hóa quản lý hiệu năng chủ động và cải thiện liên tục
  • Dịch vụ khách hàng tốt hơn

Một phần không thể thiếu trong các phòng thí nghiệm tinh gọn đó là các thiết bị, nội thất như bàn thí nghiệm, tủ đựng hóa chất, tủ hút khí độc… LabTab là Cty đơn vị sản xuất hàng đầu tại Việt nam, nơi bạn có thể lựa chọn cho dự án của mình.

Chia sẻ:
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 0987281007