Lợi ích của hồ sơ số hóa cho các thiết bị phòng thí nghiệm

Xác định xem thiết bị phòng thí nghiệm có hoạt động tối ưu hay không có thể khó khăn, nhưng hiểu và cải thiện chức năng của thiết bị sẽ làm tăng chất lượng và khả năng tái tạo của kết quả nghiên cứu khoa học.

Lợi ích của hồ sơ số hóa cho các thiết bị phòng thí nghiệm

Lợi ích của hồ sơ số hóa cho các thiết bị phòng thí nghiệm và điều kiện cơ sở:

 • Tất cả các bản ghi ở định dạng được lập chỉ mục với khả năng truy vấn dễ dàng
 • Tiết kiệm thời gian khi định vị thông tin
 • Tăng cường hợp tác liên ngành và đổi mới
 • Tăng cường thu thập dữ liệu và báo cáo
 • Giảm chất thải giấy và lưu trữ
 • Cải thiện điều kiện cho tất cả các khu vực lưu trữ và thiết bị
 • Giảm rủi ro chất lượng và tuân thủ
 • Giảm chi phí nhân viên và hoạt động
 • Cung cấp các quy trình chuẩn hóa để giám sát phức tạp các thiết bị lưu trữ
 • Cải thiện khả năng truy nguyên dữ liệu và trách nhiệm
 • Cải thiện sự tuân thủ các tiêu chuẩn

Các nhà quản lý phòng thí nghiệm chọn không cần giấy tờ với các hồ sơ kỹ thuật số về thiết bị phòng thí nghiệm và hoạt động của cơ sở giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho tổ chức của họ. Đổi lại, họ thúc đẩy hiệu quả của nhân viên tổng thể thông qua các tài liệu dễ dàng truy cập cho các hoạt động và đào tạo, và cải thiện sản lượng khoa học tổng thể của phòng thí nghiệm.

Chia sẻ:
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 0987281007