Kế hoạch xây dựng cải tạo phòng thí nghiệm với 6 câu hỏi nhanh

Trước khi bạn thực hiện bước tiếp theo để xây dựng hoặc cải tạo phòng thí nghiệm của mình, hãy trả lời một số câu hỏi dưới đây để tìm ra những gì phòng thí nghiệm của bạn sẽ cần. Bạn biết những gì bạn làm tốt hơn bất kỳ ai, bạn sẽ nhận được các đề xuất ngay lập tức cho phòng thí nghiệm của mình dựa trên cách bạn sẽ sử dụng nó.

Kế hoạch xây dựng cải tạo phòng thí nghiệm với 6 câu hỏi nhanh

Kế hoạch phòng thí nghiệm bao gồm sáu câu hỏi và mất chưa đầy một phút để hoàn thành. Hãy cùng chúng tôi trả lời những câu hỏi dưới đây:

 1. Bạn sẽ sử dụng phòng thí nghiệm của mình để làm gì?
  Chăm sóc sức khỏe, Công nghiệp, Dược phẩm, Thương mạ,i Chính quyền, Giáo dục.
 2. Bạn sẽ lưu trữ những gì trong phòng thí nghiệm của mình?
  Axit Dung môi / Chất cháy, Đồ thủy tinh, Những vật dụng nhỏ, Vật phẩm hoặc thiết bị cồng kềnh lớn.
 3. Bạn sẽ sử dụng những loại hóa chất nào trong phòng thí nghiệm của mình?
  Sử dụng nhiều axit, Sử dụng axit nhẹ đến trung bình, Dung môi
 4. Bạn có cần bàn thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của mình không?
  Đúng, Không
 5. Bạn sẽ sử dụng tủ hút khí độc mới của mình như thế nào?
  Hóa học nói chung, Đồng vị phóng xạ, Axit pecloric, Phân loại axit
 6. Bạn sẽ yêu cầu những dịch vụ nào trong phòng thí nghiệm của mình?
  Không khí và chân không, Chậu rửa, Đồ đạc an toàn, Điện.

Sau khi trả lời được những câu hỏi chắc nghiệm LabTab yêu cầu bạn sẽ có một cái nhìn bao quát hơn. Mục đích của bạn đang cần cũng được rõ ràng hơn, nếu bạn cần một thông tin chi tiết hơn hãy gọi ngay cho chúng tôi!

Chia sẻ:
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 0987281007