Đánh giá và kế hoạch phòng ngừa rủi ro COVID-19

Các thông tin cần thiết về đánh giá và quản lý rủi ro phơi nhiễm với COVID-19 và thực hiện các hành động y tế công cộng dựa trên mức độ rủi ro và trình bày lâm sàng. Hướng dẫn tạm thời khuyến nghị các hành động về giám sát, hạn chế di chuyển, cách ly và kiểm dịch để trì hoãn sự lây lan của vi-rút trong các cộng đồng không trải qua lây truyền cộng đồng bền vững.  

Trọng tâm của các hướng dẫn tạm thời này là giúp các cơ quan y tế công cộng địa phương xử lý các trường hợp tiềm năng của khách du lịch và người dân được xác định thông qua truy tìm dấu vết khi tiếp xúc với các trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm. Hướng dẫn xác định danh mục rủi ro và thảo luận về tự quan sát, tự giám sát, cách ly và kiểm dịch.

Đánh giá và kế hoạch phòng ngừa rủi ro COVID-19

Tầm quan trọng chính là các định nghĩa mức độ rủi ro và các khuyến nghị quản lý cho các liên hệ của những người không có triệu chứng tiếp xúc với COVID-19. Các khuyến nghị dành cho những người được xác định là có một số rủi ro đối với COVID-19 và cung cấp các mức độ rủi ro và hướng dẫn quản lý cho những người không có triệu chứng và không có triệu chứng.

Kế hoạch và chuẩn bị cho đại dịch COVID-19

Trong kế hoạch và chuẩn bị cho đại dịch COVID-19, chủ nhân nên tập trung vào phòng chống nhiễm trùng và thực hành vệ sinh công nghiệp truyền thống bao gồm kiểm soát kỹ thuật, hành chính và thực hành công việc. Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) cũng cần được xem xét, đặc biệt là cho nhân viên dịch vụ xây dựng và vệ sinh.

Xây dựng (hoặc cập nhật nếu đã có) Kế hoạch phòng ngừa và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Xem xét nơi, cách thức và nguồn phơi nhiễm COVID-19 có thể ảnh hưởng đến người lao động. Cân nhắc các yếu tố rủi ro cá nhân (tuổi, điều kiện y tế, mang thai, v.v.) và các yếu tố rủi ro phi nghề nghiệp tại nhà và trong cộng đồng và các biện pháp kiểm soát cần thiết để giải quyết những rủi ro đó.

Phát triển các kế hoạch dự phòng để tăng sự vắng mặt, làm việc từ xa, thu hẹp hoạt động, thay đổi công việc đáng kinh ngạc và các biện pháp khác để giảm phơi nhiễm. Tập trung vào việc duy trì các hoạt động thiết yếu. Bao gồm đào tạo chéo để làm nhiều hơn với ít hơn. Đừng quên đánh giá nguồn cung có khả năng bị gián đoạn và việc giao hàng bị trì hoãn.

Kế hoạch ứng phó nên bao gồm các biện pháp phòng ngừa nhiễm trùng cơ bản. Huấn luyện tất cả nhân viên về các biện pháp phòng ngừa phổ quát (xem ở trên) và khuyến khích tuân thủ nghiêm ngặt. Đảm bảo nguồn cung cấp chất khử trùng, khăn lau khử trùng, chất tẩy rửa và PPE không bị cạn kiệt. Xây dựng và thực hiện các chính sách để xác định và cách ly nhân viên bị bệnh. Khuyến khích nhân viên tự theo dõi và báo cáo bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng kịp thời.

Chia sẻ:
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 0987281007