Đánh giá bề mặt bàn thí nghiệm nhựa Phenolic

Bàn thí nghiệm vật lý và hóa sinh được sản xuất bằng cách ép giấy trang trí tẩm nhựa melamine trên các lớp nhựa phenolic được tẩm giấy kraft áp suất cao và nhiệt độ.

Đánh giá bề mặt bàn thí nghiệm nhựa Phenolic

Bảng danh sách bề mặt bàn thí nghiệm nhựa Phenolic chống ăn mòn axit

Tên kiểm tra Kết quả kiểm tra Kết quả chấm điểm
85% axit sunfuric Bề mặt mẫu và độ bóng không thay đổi rõ ràng Cấp độ 1
Axit sunfuric 98% Bề mặt mẫu và độ bóng không thay đổi rõ ràng Cấp độ 1
50% axit nitric Bề mặt mẫu và độ bóng không thay đổi rõ ràng Cấp độ 1
Axit clohydric 36% Bề mặt mẫu và độ bóng không thay đổi rõ ràng Cấp độ 1
85% axit photphoric Bề mặt mẫu và độ bóng không thay đổi rõ ràng Cấp độ 1
Axit axetic 99% Bề mặt mẫu và độ bóng không thay đổi rõ ràng Cấp độ 1
A-xít a-xê-tíc Bề mặt mẫu và độ bóng không thay đổi rõ ràng Cấp độ 1

Nhìn chung bề mặt bàn thí nghiệm hóa sinh, lý hóa bằng phenolic có khả năng chống ăn mòn toàn diện kháng lại axit kiềm, ba cấp cấu trúc bảo vệ:

  1. Màng hóa học chất lượng kháng hóa chất.
  2. Giấy trang trí màu giấy;
  3.  Giấy kraft nhiều lớp đặc biệt (Giấy kraft).
Chia sẻ:
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 0987281007